Logo U-hulpverlening-01

hulpverlening

Voor wie 

Kinderen in het regulier, praktijk of speciaal onderwijs die psychosociale en/of psychische klachten hebben, lopen tegen meerdere problemen aan. Het risico op verzuim of schooluitval is groot. Wij van U-hulp Onderwijs bieden voor ieder kind een passend zorgaanbod om deze risico’s te verkleinen.

Wat is U-hulp Onderwijs

U-hulp onderwijs is een zorgaanbod binnen U-hulpverlening waarbij de nadruk ligt op hulp binnen het onderwijs. In samenwerking met zorgcoördinator, mentor, wijkteam of andere betrokken zorgprofessional biedt U-hulp Onderwijs een maatwerk zorgaanbod aan kinderen tussen 12 en 18 jaar oud.

Doel is een zorgaanbod op maat waarbij het kind en zijn systeem in relatie tot onderwijs centraal staan. Zorg is gericht op gedragsverandering om het gedrag van het kind positief te beïnvloeden en het leerrendement te verhogen, om zo te voorkomen dat deze kinderen gaan verzuimen of vroegtijdig school verlaten.

Wat biedt U-hulp Onderwijs

Het kind krijgt een begeleider als aanspreekpunt met wie het kind aan de slag gaat met doelen die kunnen leiden tot gedragsverandering in positieve zin. Naast een begeleider is er ook een coördinator van U-hulp die zich bezig houdt met alle betrokken professionals, inclusief ouders. Deze ontlast het kind en de begeleider met alle rompslomp aan overleggen en administratieve taken en is tevens een sparringpartner voor de begeleider.

Voor intensieve en/of complexe zorgvragen kan ook een gedragsdeskundige ingezet worden om de begeleider en het kind te ondersteunen. U-hulp Onderwijs werkt vanuit het 1 gezin, 1 plan principe als er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Op deze manier wordt vanuit 1 doel ondersteuning geboden en worden lijntjes kort gehouden tussen de betrokken hulpverleners.