Logo U-hulpverlening-01

hulpverlening

Iedereen heeft recht op betaald en passend werk. U-hulp Arbeid voert voor gemeentes de arbeidsactivering, arbeidsre-integratie en jobcoaching uit. Wij hebben ons gespecialiseerd in het begeleiden van mensen multi-problematiek en anderstaligen op de werkvloer. Wij hebben ervaring en deskundigheid in het werken met anderstaligen zoals arbeidsmigranten en statushouders. Wij spreken de volgende talen, Frans , Engels, Spaans,  Arabisch, Tigrinya, en Engels. Verbinding met de doelgroep is onze kracht.

Dit doen we door middel van persoonlijke gesprekken, huisbezoeken, sport en beweging en psychologische ondersteuning. Wij bieden een inclusief pakket waarin we hulpverlening op verschillende leefgebieden aanbieden voor de deelnemers bijvoorbeeld schuldhulpverlening en thuisadministratie. Wij gaan voor successen in maatwerktrajecten.